Forside      SiteMap      Søg

Bryllup&Fest

Frederikssundsvej 60e

2400 København NV

 

Tlf. 35 853 854

Brudeparret husker begge at...

Ringene


Ringen er en af de ældste bryllupstraditioner, og den har rod i det gamle romerrige. Senere overtog den kristne kirke den smukke tradition og gjorde udvekslingen af ringe til et symbol på ægteskabets ukrænkelighed og evige beståen.

 

 

 

I kan inde i ringene indgravere jeres navne og brylluppets dato. I dag findes der endda teknikker, som gør det muligt at indgravere navne og kærlige ord med jeres håndskrift.

 

 

Ringens placering
Lige siden skikken med ringene blev almindelig, har man diskuteret, om ringen skulle sidde på højre eller venstre ringfinger.

 

 

Nogle mener, at ringen skal placeres på venstre hånd, som er tættest på hjertet. Men da ringen er et trolovelsestegn, siger andre, at den skal sidde på højre hånd, som man bruger til at afgive troskabsløftet med. Der er altså ikke helt klart, om det er venstre eller højre ringfinger, der er "den rigtige". Mange vælger derfor venstre ringfinger til forlovelsesringen og højre til vielsesringen. Hvis man bruger samme ring, flytter man forlovelsesringen fra venstre hånd til højre.

 

 

Vielsens små ritualer
Så snart præsten indleder sin tale, rejser I jer og stiller jer foran alteret. Bruden står til venstre og gommen til højre. Imens skifter brudens far sæde. Han sætter sig på gommens plads, da I efter vielsen skal sidde sammen. Da vielsen er meget personlig, vil præsten som regel gerne lære jer at kende før vielsen. De fleste præster fortæller gerne små morsomme anekdoter om parret, som de har fået overleveret fra jer eller jeres familie.

Når vielsen er færdig, sætter brudeparret sig på stolene til venstre. Gommen skal sidde på stolen nærmest alteret. Efter de sidste salmer går brudeparret først ud af kirken, og alle gæster rejser sig. Herefter følger brudens mor med gommens far. Dernæst følger gommens mor med brudens far og herefter den nærmeste familie.

 

 

Bordplanen
En af de mere indviklede skikke er udformningen af jeres bordplan.

Heldigvis er der nogle faste regler – eksempelvis for hvordan I og jeres forældre skal sidde. På brudens højre side sidder hendes far, som så igen har gommens mor til bords. Gommen har bruden til bords, og på hans venstre side sidder brudens mor med gommens far til bords. Hvis én eller flere af brudeparrets forældre ikke er til stede, går pladsen til det nærmeste familiemedlem. Hvis brudeparrets forældre er skilt og har en ny kæreste, sidder parrets biologiske forældre fortsat tættest på de nygifte, mens de tilkomne "papforældre" sidder blandt de øvrige gæster.

 

 

Er præsten inviteret, skal han/hun sidde ved siden af en af forældrene. Herefter følger forloveren og så bedsteforældrene. Søskende og eventuelle stedforældre blandes med resten af selskabet. Det er en almindelig regel, at ægtepar ikke må have hinanden til bords, sidde lige overfor eller ved siden af hinanden. Dette er nemlig forbeholdt forlovede par, som til gengæld ikke må skilles ad. Når bordplanen er færdig, er det en god idé at tegne den op og enten lægge den frem på et bord eller slå den op et synligt sted.

 

 

Toastmasteren
Tænk over hvem I vil have som toastmaster, for vedkommende er uundværlig. Jeres toastmaster skal holde styr på de mange taler og sange, som jeres store festdag vil være fyldt med. Det gør han/hun i tæt samarbejde med serveringspersonalet og musikerne.

Toastmasteren skal introducere hver taler eller sangskriver, og derfor er det en fordel, at han/hun har et bredt kendskab til de indbudte gæster.

Rækken af talere kan være lang, men også her er der en regel for rækkefølgen. Først byder festens vært – ofte brudens far – velkommen, og han introducerer toastmasteren, som herefter tager over og præsenterer sig selv og eventuelt giver nogle praktiske oplysninger. Som nummer to taler brudens far, og herefter taler brudgommens far. Hvis I har valgt en forlover, er han den fjerde taler og som den femte taler rejser brudgommen sig op. Bruden plejer normalt ikke at holde en tale, men hvis hun vil, er hun den sjette i rækken. Herefter kan de øvrige gæster komme til. Det er dog en skik at lade de ældre komme til først.

 

 

Brudevalsen
Det er dejligt at danse og i ugerne op til den store dag, vælger mange par at gå til dans, for brudevalsen kommer de næppe udenom. "Brudevalsen" som er komponeret af Niels W. Gade danses efter middagen. Mens brudeparret danser, danner gæsterne en kærlig ring omkring dem og klapper i takt til musikken. Kredsen gøres mindre og mindre, så brudeparret til sidst bliver skubbet ind mod hinanden, og først når de har kysset, "slipper de fri".

 

Morgengaven
Dagen efter jeres store fest er det tid til lidt forkælelse i tosomhed. For den første morgen I vågner som ægtepar, skal I forære hinanden en kærlighedsgave. Det kan være smykker, men mange vælger også at få lavet et personligt billede hos fotografen.