Forside      SiteMap      Søg

Bryllup&Fest

Frederikssundsvej 60e

2400 København NV

 

Tlf. 35 853 854

Bryllupsjura
Et godt ægteskab bygger på fornuftige aftaler

 

 

 

Der er mange fordele ved at blive gift – også i juridisk forstand. Men selv om vielsesattesten er et juridisk dokument, skal der mere til at sikre hinanden en tryg fremtid uanset, hvad der sker.

Af Anja Cordes, formand for Danske FAMILIE advokater

 

 

 

"Det er så yndigt at følges ad for to, som gerne vil sammen være..."

Vi har alle sunget med på Grundtvigs salme ved bryllupper i familie og omgangskreds. Og der er også mange fordele ved at følges ad som gift par, men alt er ikke løst ved at udveksle samtykke og vielsesringe i kirken eller på rådhuset. Modsat hvad mange tror, er vielsesattesten ikke en garanti for, at værdierne bliver fordelt ligeligt ved skilsmisse eller dødsfald. Derfor er et familietjek hos en advokat med speciale i familiejura en vigtig del af forberedelserne til den store dag, hvis man ønsker at sikre hinanden bedst muligt.

 

Alt er ikke fælleseje

Ægteskab er fællesskab, men det betyder ikke økonomisk fællesskab, således at alt som ved et trylleslag automatisk bliver fælleseje. Derfor skal begge ægtefællers navn altid stå på skødet til huset og på købsbeviset til andre fælles anskaffelser som bil, pc, fladskærm, båd, malerier og møbler. Juridisk kan den enkelte nemlig frit råde over egne ejendele uafhængigt af valg af formueordning. Formuefællesskab - populært fælleseje - betyder kun, at nettoformuen skal deles med en halvdel til hver ved skilsmisse, men ægtefællerne kan hver især tage de ting med sig, som de bragte med sig ind i ægteskabet, eller som de står som registrerede eneejere af. Det er en typisk kvindefælde, at brudens indtægt forsvinder i fælles forbrug, mens gommen alene står for køb og dermed ejerskab af sommerhus, bil og designermøbler.

 

Ugifte samlevende

Hvis I ikke er gift og lever som ugifte samlevende, er der i udgangspunktet ingen regler, der beskytter jer eller forpligter jer. I kan indgå de aftaler, I ønsker, og I skal sikre jer, at I også hver især er registret ejere, hvis der er papirer på jeres anskaffelser (Bil =skøde, auto=registreringsattest osv. ) Sameje forudsætter også, at I betaler sammen.

 

Hvis døden jer skiller

I forbindelse med et ’familietjek’ kommer der klarhed over, hvad der sker, hvis en ægtefælle dør. Ved dødsfald har eventuelle børn af tidligere forhold nemlig krav på arv med mindre, at der er oprettet særeje eller testamente. Det kan få stor økonomisk betydning, hvis den efterladte for eksempel skal udrede en del af friværdien i huset eller ejerlejligheden til ægtefællens børn af tidligere forhold. Hvis den afdøde ægtefælle har gæld, kan det også få økonomiske konsekvenser for den efterladte. Kreditorer kan kræve at boet bliver gjort op, med mindre der på forhånd er lavet aftaler, som sikrer den efterladte part.

Ugifte samlevende arver ikke hinanden, med mindre der oprettes testamente – husk det!! Sameje om et hus kan f.eks. betyde, at samleveren skal realisere arv til de fælles umyndige børn, og denne arv skal indbetales til og forvaltes af et pengeinstitut, til børnene er myndige og kan råde over deres midler. De kan ikke arve i form af et ejerskab til et hus.

 

Når det ikke længere er så yndigt

Det bedste tidspunkt at indgå aftaler og sikre hinanden en tryg fremtid er mens alt endnu - med Grundtvigs ord - er ’gammen’. Ikke mindst I forhold til spørgsmålet om pension skal aftalerne være klokkeklare. Fra nytår 2007 trådte en ny lov om deling af pensioner i kraft. Loven betyder, at en lang række pensionsordninger følger den person i hvis navn, ordningen er oprettet. Derfor er det klogt at have hver sin pensionsopsparing eller en aftale, som skal være skriftlig, om, at pensioner skal deles. Hvis familien beslutter, at den ene ægtefælle skal gå hjemme nogle år, mens børnene er små, skal begge parter stadig indbetale til hver sin pension, for at sikre en fair økonomisk balance. Et bryllup og et ugift samliv er at vælge at rejse sammen. Men skønt fjederhammen er kærlighed, skal man huske at tale sammen og beslutte sammen, også når det gælder noget så uromantisk som økonomi.

 

Fem gode råd før du gifter dig

1. Søg rådgivning hos en advokat med speciale i familieret

2. Tag stilling til oprettelse af særeje og testamente

3. Etablér hver jeres individuelle pensionsordning

4. Husk at begge parter skal på skødet til ejerbolig,

bil og købsbevis til større anskaffelser

5. Overvej hvordan eventuelle føles og

sammenbragte børn skal stilles

• Se mere på: www.danskefamilieadvokater.dk